Lommelse Waterbengels vzw
Menu

Informatie

Zwemmen bij LWB?
Geachte heer/mevrouw,
Beste ouder,

U heeft interesse om uw zoon/dochter in te schrijven voor zwemlessen of U heeft ons het ingevulde inschrijvingsformulier al bezorgd.

In deze brief willen wij U praktische informatie bezorgen aangaande de inschrijving, wachtlijst en opstart van het zwemseizoen. Bijkomende vragen kunnen bij voorkeur via mail gesteld worden aan het secretariaat Zwemschool (jolien.hoekx@lwblommel.be)

Zwemvereniging de Lommelse Waterbengels (LWB) organiseert zwemlessen voor kinderen, heeft een groep recreanten (-18j) maar ook een groep competitiezwemmers en groep recreanten +18j.
De lessen en trainingen van LWB worden georganiseerd in het Stedelijk zwembad van Lommel (Sportveldenstraat).

Kinderen die willen leren zwemmen starten in de groep “watergewenning en initiatie”

- deze groep is voor kinderen vanaf 5j.
- er is jaarlijks één instapmoment voorzien m.n. september
- het seizoen loopt van september tot juni (in juli en augustus hebben wij een vakantieregeling)
- in de groep “watergewenning en initiatie” wordt gestart met de basisprincipes van watergewenning (blazen in het water, drijven op buik en rug, in het instructiebad springen,…) stapsgewijs evolueren de lessen naar de initiatie, hier leren de kinderen schoolslag zwemmen en de basisprincipes van crawl en rug (arm- en beenbewegingen). We beogen dat de kinderen na één seizoen 25m schoolslag kunnen zwemmen met startsprong in het 25m bad
- er wordt wekelijks 1u les gegeven (niet tijdens schoolvakanties) in groepjes van maximaal 10 kinderen. Elke lesgroep wordt begeleid door 2 trainers die soms bijgestaan worden door een hulptrainer. Voor elke groep is er een verantwoordelijke trainer aangesteld
- bij de start van het seizoen wordt aan de ouders 3 voorkeuren gevraagd mbt de lesdagen. We proberen steeds één van deze voorkeuren toe te kennen. Momenteel wordt er op volgende dagen/uren les gegeven:
o maandag 17.30-18.30u en van 18.30-19.30u
o woensdag 16.30-17.30u en van 17.30-18.30u
o zaterdag 9-10u, 10-11u en van 11-12u
- de kostprijs voor de zwemlessen bedraagt momenteel € 185 voor het ganse seizoen
- hoe verloopt de inschrijving:
o wanneer wij een correct ingevuld inschrijvingsformulier ontvangen wordt de kandidaat zwemmer op de wachtlijst geplaatst. De inschrijver ontvangt deze brief ter bevestiging
o jaarlijks vanaf midden augustus ontvangen (op basis van de beschikbare plaatsen) de kandidaat zwemmertje, die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde, (chronologisch op datum van inschrijving) een uitnodiging om te starten met de zwemlessen. In deze uitnodiging vragen wij naast de voorkeuren voor de lesdagen ook de betaling van het lidgeld. Pas na betaling van het lidgeld kan de kandidaat zwemmer starten
o de wachtlijst is chronologisch op basis de ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier. Jaarlijks kunnen er tussen de 60 en 80 zwemmertjes starten.

Kinderen die al kunnen zwemmen, hoe kunnen zij lid worden?

- voor deze kinderen bezorgt U ons het inschrijvingsformulier.
- voor kinderen die buiten onze klub hebben leren zwemmen maar die willen aansluiten bij de groep vervolmaking of niet-vergunninghouders om de zwemstijlen te verfijnen, organiseren wij jaarlijks begin september het “proefzwemmen”. Bij deze kandidaat leden wordt tijdens het proefzwemmen gekeken in welke zwemgroep zij best kunnen starten
o ofwel sluiten zij aan bij de groep vervolmaking
? deze lesgroep wordt volledig doorlopen in 2 seizoenen waar de kinderen de schoolslag verder verfijnen en crawl en rug leren zwemmen ook het duiken en komt aan bod. Deze lessen worden gegeven in het 25m bad
? er wordt 1u per week lesgegeven (niet tijdens de schoolvakanties)
? lesdagen: woensdag 13-14u of woensdag 17.30-18.30u of zaterdag 9-10u
? lidgeld bedraagt momenteel per seizoen: € 145

o kinderen die de schoolslag, crawl en rug reeds onder de knie hebben kunnen aansluiten bij de groep “niet-vergunninghouders”. De groep traint vooral op het leren afstanden zwemmen en het verder verfijnen van de zwemstijlen. Ook de keerpunten worden geoefend. De niet-vergunninghouders trainen op maandag 17.30-18.30u en op zaterdag van 10-11u. Het lidgeld voor deze groep bedraagt € 145 voor het eerste seizoen (de volgende seizoenen € 145/seizoen). Zwemmers kunnen lid blijven van de groep niet-vergunninghouders tot 18j.
In de hoop U voldoende geïnformeerd te hebben,


LWB klubbestuur.