Home > algemeen > verzekering

Verzekering

De Lommelse zwemvereniging is via de Vlaamse Zwemliga verzekerd bij ARENA NV.

Wie?
Alle aangesloten leden ("beoefenaars") en alle personen die bij de federatie zijn aangesloten en door deze laatste afgevaardigd of opgeroepen worden om officiŽle opdrachten uit te voeren ("niet-beoefenaars", vb: scheidsrechters, officielen, ...)

Wanneer?
De beoefenaars zijn verzekerd tijdens deelname aan de verzekerde sportactiviteiten (vb: trainingen en wedstrijden).
De niet-beoefenaars zijn verzekerd tijdens het uitvoeren van officiŽle opdrachten.

Waar?
Alle ongevallen die voorkomen op plaatsen en instellingen waar men de verzekerde sportactiviteit organiseert (vb: zwembad, kleedkamers, stortbaden, ...).
Wanneer een verzekerde beoefenaar en niet-beoefenaar in opdracht van de federatie of club aan een vergadering of verzekerde sportactiviteit dient deel te nemen, zal hierbij een verplaatsing vanuit de woonst naar de plaats van afspraak en terug ook verzekerd zijn mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden (vb: korste weg nemen).

Hoe?
Men is enkel verzekerd voor lichamelijke schade. Aan het slachtoffer worden de behandelingskosten terugbetaald (hiermee bedoelen we het persoonlijk aandeel dat het RIZIV-Belgisch ziekenfonds niet terugbetaald). Voor een niet-RIZIV erkende medische of para-medische verstrekking is geen tussenkomst mogelijk (vb: bepaalde soorten kinesitherapie).
Uitzondering voor buitenlanders:
Voor de niet in BelgiŽ wonende buitenlanders, die niet verzekerd zijn vie aan Belgische ziekenfonds, wordt een tussenkomst voorzien, rekening houdend met wat een Belgisch slachtoffer zou uitgekeerd krijgen na tussenkomst van het RIZIV.
Voor speciale behandelingen waar geen tussenkomst van het ziekenfonds mogelijk is, is toelating van de verzekeringsmaatschappij nodig wanneer men een terugbetaling zou willen.

Praktisch:
Wanneer er een ongeval plaatsvindt, zullen de lesgever of trainer, samen met eventuele getuigen het aangifteformulier invullen. Dit aangifteformulier moet binnen de 8 dagen volledig ingevuld aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd worden. Dit moet gebeuren via de club, via onze administratief secretaris: Tom Houthuys.
De originele facturen worden, na tussenkomst van het ziekenfonds (niet voor buitenlanders) en na betaling, via de club aan de verzekeringsmaatschappij overgemaakt. Zij zullen dan dit dossier verder afhandelen.


© Lommelse Water Bengels vzw - Disclaimer - Design
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond in Vlaanderen - Vlaamse Zwemliga onder nr 95/184